Kurumsal Akademik Arşiv

İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi’nde, üniversite mensuplarının, üniversitede çalıştıkları süre içinde gerçekleştirdikleri ve İstanbul Galata Üniversitesi’nce doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmalar arşivlenir. İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi’nin içeriği aşağıdaki materyallerden oluşur:

· Bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler

· Yüksek lisans ve doktora tezleri

· Bildiri ve sunumlar, seminer metinleri

· Teknik notlar

· Proje çalışmaları

· Kitaplar, kitap içindeki bölümler

· Ödüllü çalışmalar

· Patent belgeleri

· Raporlar

· Açık ders materyalleri, afiş, video kaydı vb.

İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi, İstanbul Galata Üniversitesi bünyesinde üretilen tüm akademik kaynakları arşivler ve telif haklarına uygun olarak açık erişime sunar.

Kurumsal Akademik Arşivi için tıklayınız.