İstanbul Galata Üniversitesi

Kütüphanesi

HİZMETLER

Oturum Aç
Katalog Tarama

İstanbul Galata Üniversitesi

Kütüphanesi

HİZMETLER

Oturum Aç
Katalog Tarama

ÖDÜNÇ HİZMETİ

İstanbul Galata Üniversitesi Akademik / idari personeli ve öğrencileri kütüphanemizden ödünç yayın alabilirler.

Kütüphane kullanıcılarımızın ödünç yayın alırken kimliklerini göstermeleri zorunludur.

Başka kişinin kimlik kartıyla veya başkası adına ödünç yayın alınamaz.

Kullanıcı ödünç aldığı bilgi kaynağını zamanında ve hasarsız bir şekilde iade etmekle yükümlüdür.

Ödünç yayın sayısı ve süreleri şu şekildedir.

Kullanıcı Grupları                                  Süre         Adet

Önlisans, Lisans Öğrencileri                  15 gün       3 Kitap

Yüksek Lisans, Doktora Öğrencileri     20 gün      5 Kitap

Akademik ve İdari Personel                   30 gün      5 Kitap

Ödünç alınan kitap 1 kez uzatılabilir. İade süresi geciken kitap uzatılamaz.

Uzatma işlemi kütüphane personeline başvurarak veya kütüphane hesabından oturum açarak yapılabilir.

Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan üye, başka yayın alamaz.

Ödünçte olan yayına başka üye tarafından ayırtma yapılabilir.

Üzerinde ayırtma işlemi yapılan kitap iade edildiğinde, 2 gün bekletilir.

Kitap 2 gün sonunda ayırtma işlemini yapan üye tarafından alınmamış ise, başka üyeye ödünç verilebilir.

Ayırtma yapılan kitaba süre uzatma işlemi yapılamaz.

Her üye ödünç alabileceği yayın sayısı kadar kitap ayırtabilir.

Raftaki yayına ayırtma yapılamaz.

GECİKME VE KAYIP

Ödünç alınan kitapların iade süresinin gecikmesi durumunda üye cezaya girer ve cezalı durumda iken başka yayın ödünç alamaz.

1 gün/materyal gecikmeye 1 gün kitap alamama cezası uygulanır.

Ödünç alınan kitabın kaybolması / zarar görmesi durumunda; üye, kitabın aynı baskısını kütüphaneye alır.

Kayıp / zarar görmüş kitabın baskısı yok ise Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından uygun görülen aynı konuda başka bir kitap alınır.

60 gün geciktirilen yayın için kayıp işlemi uygulanır.

KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ (ILL)

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer kütüphanelerde bulunan yayınlar “Kütüphaneler arası Ödünç Yayın/Fotokopi Hizmeti (ILL International Library Loan)” yöntemi ile sağlanmakta ve kullanıcılarımıza bu yayınlar ödünç verilmektedir.

Bu hizmetten sadece İstanbul Galata Üniversitesi akademik ve idari personeli yararlanır.

İstek yapmadan önce kutuphane.galata.edu.tr  adresinden yayının kütüphanemizde olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

Üyelerimizin KAÖ formunu doldurup göndermeleri gerekir.

İsteklerin doğru ve zamanında ulaşması için formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Ödünç istenen yayınlar Kütüphaneden teslim alınır ve iade edilir.

Ödünç Yayın alma hizmetinde istek yapılan kütüphanenin kuralları geçerlidir.

Bir okuyucu en fazla 3 kitap isteğinde bulunabilir.

Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan yayını ödünç alan okuyucu sorumludur.

İstanbul Galata Üniversitesi Kütüphanesi’nden ödünç yayın istekleri için kurallar

  • Ödünç Yayın isteğinde bulunan kütüphane KITS üzerinden istekte bulunmalıdır.
  • İstekte bulunan kütüphanelere 1 ay süreyle 3 kitap ödünç verilir.
  • Yapılan isteklerin kargo bedeli istek yapan kütüphaneye aittir.
  • Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan istek yapan kütüphane sorumludur.
  • Uzatma yapılmaz.

Süre Uzatma

Eser istek

Kütüphaneler Arası Ödünç

Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim (VETİS)

Kurumsal Akademik Arşiv

Rehberler – Eğitimler